Samoajat

Samoajat ovat 15-17 vuotiaita

Samoajilla on myös omaa toimintaa, mutta olennaisena osana ikävaihetta on johtamisharjoittelu.